S.L.T.O. ( Samenspel Leidt Tot Overwinning)

S.L.T.O. ( Samenspel Leidt Tot Overwinning)

Oprichtingsdatum: 1-06-1919

Fusiedatum: 1-06-1991

Fusiepartner: Neerlandia

Fusienaam: Neerlandia/S.L.T.O.

Vervolgfusie: zie Neerlandia/S.L.T.O.